فلزی مکعبی جریان مخالف SMC

فلزی مکعبی جریان مخالف SMC

برج های فلزی جریان مخالفSMC ، ساختاری همانند برج های SFC داشته و فقط به جای بدنه فایبر گلاس از بدنه فلزی استفاده می شود.