شرکت آذرقند نقده

شرکت آذرقند نقده
  • یک دستگاه برج خنک­کن تک سلوله بتنی مدار باز مدل EC-82425-6.0-01
  • ظرفیت آب در گردش: m3/h900
  • نوع پكینگ Film Fill
  • سال ساخت : 1383
  • شامل طراحی، تامین مصالح و اجرای عملیات سازه بتنی، نصب و راه اندازی کلیه تجهیزات مربوط به برج خنک­کن شامل سطوح تبخیر کننده، قطره گیر، فن، الکتروموتور، گیربکس و ...

16
2
3
4
5