شرکت کربنات سديم سمنان

شرکت کربنات سديم سمنان
  • یک دستگاه برج خنک­کن دو سلوله بتنی مدار باز مدل EC-84840-4.0-02
  • ظرفیت آب در گردش: m3/h5000
  • نوع پکینگ Film Fill
  • سال ساخت : 1385
  • تامین مصالح و اجرای سازه و حوضچه بتنی ذخیره آب سرد برج خنک کن
  • نصب قطعات و راه اندازی برج خنک­کن دو سلوله شامل:
  • تامین و نصب سطوح تبخیر کننده
  • تامین و نصب قطره گیر
  • طراحی تامین مصالح و اجرای سیستم توزیع آب
  • تامین و نصب فن، گیربکس، الکتروموتور، درایو شفت و سوئیچ کنترل ارتعاش

1
2
3
4