و دیگر پروژه ها

و دیگر پروژه ها

زامیاد 2
22 دستگاه برج خنک کن مدل SCMC-N-345

فجر گالوانیزه سپاهان
۴دستگاه مدل STC- 500/W و SC-72/W

صنایع شیمیایی ایران
6 دستگاه برج خنک کن مدل SMC-600

ماشین سازی اراک
1 دستگاه برج خنک کن مدل STC-560

نورد و قطعات فولادی ایران
5 دستگاه برج خنک کن مدل STC-500

کنسرسیوم شرکت­های سرمایه گذاری مس سرچشمه
4دستگاه برج خنک کن مدل SMFC-850

داروسازی فارابی
2دستگاه برج خنک کن مدل STC-1000

شرکت سیمان زرین رفسنجان
1دستگاه برج خنک کن مدل SMC-1260

بیمارستان میلاد
18 دستگاه برج خنک کن مدل STC-560

بیمارستان معیری
2 دستگاه برج خنک کن مدل SCMC-V-140

بیمارستان بقیه ا... العظم
2 دستگاه برج خنك كن مدل STC-560/W

بیمارستان آریا
1 دستگاه برج خنك كن مدل SC-72/W

شركت ملی نفت ایران
4 دستگاه برج خنك كن مدل STC-560/W

شركت داروپخش
2 دستگاه برج خنك كن مدل SDC-750

دانشگاه شهید چمران اهواز
1 دستگاه STC-500/W و 2 دستگاه STC-400/W

سازمان پزشكی قانونی
2 دستگاه برج خنك كن مدل STC-350/W

مجتمع مسكونی پارك
4 دستگاه برج خنك كن مدل STC-670/W

وزارت مسكن و شهرسازی
3 دستگاه برج خنك كن مدل SC-130/W

شركت كنترل ولت (فرودگاه مشهد)
4 دستگاه برج خنك كن مدل STC-1000/W

پتروشیمی آبادان
2 دستگاه برج خنک کن مدل SFC-140

آلومینیوم سازی اراک
2 دستگاه برج خنک کن مدل SFC-610

سازمان صنایع هوا و فضا
3 دستگاه برج خنک کن مدل SFC-330

ایریتک - پروژه چادرملو
2 دستگاه برج خنک کن مدل SFC-610

مپنا بویلر
2 دستگاه SFC-210 و 1 دستگاه SFC-140

کیمیاگستران اراک
4دستگاه SFC-210 و 1 دستگاه SFC-610

شرکت نفت بهران، پکینگ
SPLASH2 دستگاه SFC-210 و 2 دستگاه SFC-330

شركت فرآیند شیمی زنگان
6 دستگاه برج خنك كن مدل SFC-210

شركت نستله ایران
2 دستگاه برج خنک کن مدل SFC-610

دانشگاه شهید چمران اهواز
2 دستگاه برج خنک کن مدل SFC-330

شركت روغن نباتی ارجان نوین
2 دستگاه برج خنك كن مدل SFC-210

شركت جام دارو
3 دستگاه برج خنك كن مدلSFC-550 و SFC-95 و SFC-65

سازمان انرژی اتمی ایران
1 دستگاه برج خنك كن مدل SFC-20

شركت صنایع شیمیایی پتروایمن سپاهان
3 دستگاه برج خنك كن مدل SFC-560

شركت كویرتایر
5 دستگاه برج خنك كن مدل SFC-610

بیمارستان تامین اجتماعی شهریار
3 دستگاه برج خنك كن مدل SFC-105

شركت زاگرس خودرو
2 دستگاه برج خنك كن مدل SFC-140

شرکت مهندسی توگا
4 دستگاه برج خنك كن مدل SFC-850

آستان قدس رضوی
3دستگاه SZ-170-80 و 2 دستگاه SZ-200-100

شركت سایپا
5دستگاه زنت مدل SZ-125-55

شركت ایران خودرو خراسان
2دستگاه SZ-200-100 و 1 دستگاه SZ-250-125

مجتمع مسكونی نیروی دریایی
294 دستگاه SZ-50-20 و 36 دستگاه SZ-75-35

سازمان میراث فرهنگی
6 دستگاه SZ-75-35 و 1 دستگاه SZ-200-100

سازمان موقوفات یزد و كرمان
9دستگاه SZ-250-125 و 2 دستگاه SZ-175-85

گسترش و نوسازی صنایع ایران
1 دستگاه SZ-250-125 و 2 دستگاه SZ-175-85

دانشگاه صنعتی مالك اشتر
دستگاه SZ-250-115 و 1 دستگاه SZ-75-35

دانشگاه علوم پزشكی چهار محال و بختیاری
2 دستگاه زنت مدل SZ-250-125

اداره كل نوسازی مدارس استان چهار محال و بختیاری
8 دستگاه SZ-85-40 و 2 دستگاه SZ-125-65 و 3 دستگاه SZ-150-75 و 1 دستگاه SZ-175-85 و 1 دستگاه SZ-250-125

شركت زمزم شاهرود
6 دستگاه زنت مدل SZ-400-200

بیمارستان ابن سینا مشهد
4 دستگاه زنت مدل SZ-250-125

اداره كل زندانهای استان خراسان
2 دستگاه SZ-400-200 و 1 دستگاه SZ-250-125 و 1 دستگاه زنت مدل SZ-300-150

شركت آسفالت طوس
1 دستگاه SZ-350-175 و 3 دستگاه SZ-300-150 و 2 دستگاه SZ-200-100

شركت تنش سازه
6 دستگاه SZ-150-75 و 2 دستگاه SZ-175-85 و 1 دستگاه SZ-125-65

شركت ساختمانی بردپی
2 دستگاه SZ-125-55 و یك دستگاه SZ-150-70 و 4 دستگاه SZ-170-80 و یكدستگاه SZ-200-100

شركت فراسوی شرق
4 دستگاه SZ-200-100 و 8 دستگاه SZ-300-150 و 2 دستگاه SZ-250-125

شركت بیرجند بهساز كویر
2 دستگاه SZ-200-100 و یك دستگاه SZ-150-75و 3 دستگاه SZ-350-175

شركت كلندپی
8 دستگاه SZ-50-20 و دو دستگاه SZ-100-45 و 3 دستگاه SZ-125-55 و یكدستگاه SZ-150-70 و یكدستگاه SZ-200-100

نوسازی مدارس لرستان
8دستگاه SZ-150-75و1دستگاهSZ-175-85

نوسازی مدارس چهارمحال وبختیاری
یک دستگاهSZ-85-40و2دستگاهSZ-125-65و دستگاهSZ-175-85و3دستگاهSZ-150-75و 1دستگاهSZ-250-125

دبیرستان مفید
3دستگاهSZ-200-100

نوسازی مدارس سمنان
8دستگاهSZ-150-50

نوسازی مدارس سمنان
8 دستگاهSZ-150-50

نوسازی مدارس اصفهان
1 دستگاهSZ-125-65و6دستگاهSZ-150-75

نوسازی مدارس یاسوج
1دستگاهSZ-125-65و1دستگاهSZ-175-85و 1دستگاهSZ-200-100و1دستگاهSZ-250-125
و . . .