پروژه های EPC

پروژه های EPC

پروژه مهندسی، تدارکات و ساخت به صورت مخفف EPC نوعی پروژه است، که به سادگی می‌توان آن را به مهندسی، تأمین کالا و ساخت و اجرا تعبیر کرد. در پروژه های EPC سه فاز زیر وجود دارد:

1- فاز مهندسی یا طراحی (Engineering):

• طراحی مدارک، اسناد و نقشه های مورد نیاز جهت طراحی های آتی
• تهیه درخواست ها و اسناد خرید تجهیزات، کالا و مواد
• طراحی مدارک و نقشه های فنی مربوط به نصب تجهیزات
• طراحی مدارک و نقشه های فنی مربوط به اجرای فعالیت ها

در فاز مهندسی یا طراحی (Engineering) معمولا پیشرفت پروژه بر اساس مراحل طراحی و میزان نفر ساعت لازم جهت تکمیل طراحی برنامه ریزی و کنترل می شود. از جمله فعالیت های فاز طراحی یا مهندسی (Engineering) می توان به طراحی مسیر کابل کشی و محاسبات سازه ای اشاره نمود.

 

2- فاز خرید و ساخت یا تامین و تدارکات (Procurement):

• خرید ، ساخت ، تامین و تدارکات تجهیزات، کالاها و مواد مورد نیاز جهت اجرای پروژه از خارج از سازمان اجرایی پروژه
• نظارت بر فروشندگان ، سازندگان و تامین کنندگان (Vendor or Supplier)
• تحویل گیری تجهیزات، کالاها و مواد از فروشندگان ، سازندگان و تامین کنندگان

در فاز خرید و ساخت یا تامین و تدارکات (Procurement) معمولا پیشرفت پروژه بر اساس مراحل خرید و هزینه (در برخی موارد زمان یا ترکیبی از هزینه و زمان) لازم جهت تکمیل خرید برنامه ریزی و کنترل می شود. از جمله فعالیت های فاز خرید و ساخت یا تامین و تدارکات (Procurement) می توان به ساخت مخازن و خرید اتصالات اشاره نمود.

 

3- فاز نصب یا اجرا (Construction):

• نصب تجهیزات
• اجرای فعالیت ها

در فاز نصب یا اجرا (Construction) معمولا پیشرفت پروژه بر اساس احجام و مقادیر کاری اجرا شده و مقادیر نصب شده تجهیزات برنامه ریزی و کنترل می شود. از جمله فعالیت های فاز نصب یا اجرا (Construction) می توان به اجرای فونداسیون، اجرای اسکلت و نصب پمپ اشاره نمود.

برای گفتگو در واتس اپ کلیک کنید یا ایمیل ارسال کنید info@saphyad.com

گفتگو در واتس اپ
Close and go back to page